Noni Lazaga > Obras > Pinturas > Cosmokaku  

Cosmokaku III
Tecnica mixta / tela 195x130
1996

<< >>